[WL::Techniek] Spelen met BulletM2 en NanostationM5 (snelle configuratie)

Rick van der Zwet info at rickvanderzwet.nl
Wed May 14 16:33:40 UTC 2014


Wat bitjes die ik anders weer eens ga vergeten:

# Put in firmware recovery mode, by holding down reset PIN for 10
seconds while power-on the device, wait for the alternating 2 LEDS flashing:

# Next upload the firmware required
tftp -v -m binary 192.168.1.20 -c put XM-v5.5.8.build20991.bin

# Find MAC (for administration):
ping -t 120 -c 1 192.168.1.20 &&
arp -n 192.168.1.20 | tail -1 | awk '{print $3}' | tr 'a-z' 'A-Z' | tr
-d ':'

# Some quirks for pushing (autogenerated) configs:
sshpass -p ubnt scp -oUserKnownHostsFile=/dev/null XM-002722ECBF36.cfg
ubnt at 192.168.1.20:/tmp/system.cfg
sshpass -p ubnt ssh -oUserKnownHostsFile=/dev/null ubnt at 192.168.1.20
'cfgmtd -w; reboot'
# OR
sshpass -p ubnt scp -oUserKnownHostsFile=/dev/null XM-002722ECBF36.cfg
ubnt at 192.168.1.20:/tmp/system.cfg
sshpass -p ubnt ssh -oUserKnownHostsFile=/dev/null ubnt at 192.168.1.20
/usr/etc/rc.d/rc.softrestart save

# Find Auto Aliasing IP (python), based on MAC:
print '.'.join(map(str,[169, 254] + map(lambda x: int(x,16),
'00:27:22:ec:bf:36'.split(':')[-2:])))

Kijken in tcpdump naar een request voor in 169.254.x.x addres tijdens
boot is ook handig. Voordeel van Auto Aliasing IP is dat je na de
configuratie ook weer je unit in kan zonder dan je allerlei IPs op je
unit moet veranderen.

Volgende stappen:
* Ik had al iets geklust om die config automatisch te genereren, nu nog
eens goed afmaken.
* Dymo LabelWriter 450 Duo Tape aan de praat krijgen onder Linux om die
labels te kunnen printen voor op die units.
* Die stomme config files automatiseren met een GUI, ben dat gepruts van
elke keer dezelfde waardes goed zat.

Einddoel: In 30min - 1 uur een node configuratie maken en de bridges
configureren.

Groetjes,
/Rick
-- 
http://rickvanderzwet.nl


More information about the Techniek mailing list