[WL::Techniek] [nodefactory] #202: md size bij Soekris nodes te groot

'WL Trac' noreply at wirelessleiden.nl
Sun Nov 16 10:14:14 UTC 2014


#202: md size bij Soekris nodes te groot
---------------------------------------+----------------------------
        Reporter: huub     |   Owner: nobody
          Type: enhancement |   Status: closed
        Priority: minor    | Milestone: WL-9.0-RELEASE
       Resolution: fixed    |  Keywords:
Resource needed to fix:        |
---------------------------------------+----------------------------
Changes (by huub):

 * status: new => closed
 * resolution:  => fixed


Comment:

 Worden geen 4521 meer gebruikt.

--
Ticket URL: <https://www.wirelessleiden.nl/projects/nodefactory/ticket/202#comment:1>
nodefactory <http://www.wirelessleiden.nl/projects/nodefactory>
Wireless Leiden Node Factory


More information about the Techniek mailing list