[WL::Techniek] [nodefactory] #249: lvrouted crasht

'WL Trac' noreply at wirelessleiden.nl
Fri Dec 28 12:54:44 UTC 2018


#249: lvrouted crasht
----------------------------------+-----------------------------
        Reporter: huub  |   Owner: nobody
          Type: defect |   Status: new
        Priority: major  | Milestone: WL-11.2-RELEASE
       Resolution:     |  Keywords:
Resource needed to fix:     |
----------------------------------+-----------------------------

Comment (by huub):

 N.B. op gateways start lvouted op met -g optie; op gewone nodes met -z
 (+lijstje gateways)

 Op stadhuis debugging aangezet (-d 3).
 Behalve changes zie ik
 1546001386[3]: Adds:
 1546001386[3]: 0.0.0.0/0 -> 172.16.3.169
 1546001392[3]: 0.0.0.0/0 -> 172.16.3.169 got error File exists

 172.16.3.169 is de interface op SOM1 van de link naar Stadhuis.

-- 
Ticket URL: <https://wirelessleiden.nl/projects/nodefactory/ticket/249#comment:2>
nodefactory <http://www.wirelessleiden.nl/projects/nodefactory>
Wireless Leiden Node Factory


More information about the Techniek mailing list